Nhiệm vụ của chúng tôi

banner_photos_teaching

Chất lượng giảng dạy và sự thích ứng theo nhu cầu chính là nguyên tắc và giá trị của chúng tôi.

Chất lượng đào tạo đối với chúng tôi là gì?

Tại L’Atelier tất cả các giáo viên đều được đào tạo chuyên nghiệp và có nghiệp vụ sư phạm để dẫn dắt học sinh trong suốt quá trình học một cách hiệu quả nhất.
Hơn nữa chúng tôi thường xuyên trao đổi nghiệp vụ để tìm ra phương pháp dạy và học tốt nhất cho học viên của mình

Với chúng tôi học thế nào để hiệu quả là điều quan trọng nhất.

Sự thích nghi với chúng tôi là gì?

L’Atelier còn là nơi thích ứng với từng hoàn cảnh, giờ giấc và điều kiện học tập của từng học viên.

L’Atelier là một trung tâm nhỏ nhưng biết đáp ứng với mọi yêu cầu của từng học viên.
Chúng tôi sẵn sàng thay đổi nhóm và phương pháp học nếu cần. Chúng tôi còn tạo điều kiện cho học viên có thể thay đổi tới 4 lần giờ học của mình nếu cần trong mỗi kỳ học và chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến của học viên và của phụ huynh về việc học của con em mình.

Chúng tôi thậm chí còn mở lớp dạy học theo yêu cầu cầu của học viên và phụ huynh.


L’Atelier còn đặt hệ thống thư viện sách và thư viện hình ảnh miễn phí cho học viên.

Book List

[table id=7 /]

DVD List

[table id=12 /]