Thứ Hai-Thứ Sáu 8AM-7PM. Thứ Bảy 8AM-6PM.

Khóa học tiếng Đức tại Sài Gòn

Bài học đầu tiên tại Atelier là miễn phí!

Học tiếng Đức tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ được ưa chuộng trong lĩnh vực khoa học, triết học và âm nhạc, tiếng Đức mang đến một truyền thống dài của những nhà tư tưởng và nghệ sĩ nổi tiếng, truyền miệng qua các thế hệ cho đến ngày nay. Nói tiếng Đức, đồng nghĩa với việc hiểu sâu về văn hóa của Goethe, Kant, Marx, Kafka và nhiều người khác trong văn học, cũng như Mozart, Bach, Beethoven trong âm nhạc cổ điển.

Tuy nhiên, ngoài khía cạnh văn hóa, cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đức như là nền kinh tế thứ tư toàn cầu và là quốc gia châu Âu đứng đầu. Luôn năng động và tương đối mở cửa đối với di cư, Đức có những ưu điểm vững chắc để tiếp tục học tập hoặc phát triển sự nghiệp. Hơn một trăm triệu người nói tiếng Đức tại châu Âu, và 22% học sinh Liên minh châu Âu học nó như một ngôn ngữ nước ngoài.

Ngoài ra, từ năm 2008, Đại học Việt Đức đã củng cố mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam, với một trường đại học sắp mở thêm một khuôn viên mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực giáo dục, cũng cần lưu ý đến sự hiện diện của hai trường Deutsche Schule IGS tại quận 2, Sài Gòn.

Bạn Có Biết?

Ước lượng cho biết có khoảng 85.000 người Việt đang cư trú tại Đức, chưa kể đến những người Đức gốc Việt.

Thời gian biểu

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Tại Sao Chọn Lớp Học Tiếng Đức Của Chúng Tôi

Khóa học tiếng Đức 1

Nhóm giảm
(Tối đa 5)

Khóa học tiếng Đức 2

Giáo viên
bản ngữ

Khóa học tiếng Đức 3

Các khóa học dành cho mọi lứa tuổi và cấp độ

Khóa học tiếng Đức 4

Khách sạn gia đình tại Thao Dien

Khóa học tiếng Đức 5

Bài học đầu tiên được cung cấp

Giá học phí cho các buổi học tiếng Đức

Bài học theo nhóm 5 người

VND 330,000
/Giờ
  •  

Bài học riêng

VND 750,000
/Giờ
  •