Thứ Hai-Thứ Sáu 8AM-7PM. Thứ Bảy 8AM-6PM.

Quy tắc của trường học

Điều khoản của L'Atelier

Các quy định được tạo ra nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các buổi học của bạn hoặc con bạn.

Thời gian học

Buổi học bắt đầu và kết thúc vào thời gian được định trong lịch đã thống nhất. Mọi buổi học đã bắt đầu phải được thanh toán đầy đủ. Hóa đơn phải được thanh toán trước, vào đầu mỗi buổi học (6 tuần, giữa các kỳ nghỉ học). Một khoản phụ phí 10% sẽ được áp dụng sau 15 ngày trễ hẹn.

Thanh toán
Các buổi học phải được thanh toán trước khi bắt đầu buổi học (từ kỳ nghỉ này đến kỳ nghỉ khác tùy thuộc vào lịch trình học của trường mà con bạn đang theo học). Một khoản phụ phí 10% sẽ được áp dụng cho bất kỳ khoảng thời gian thanh toán trễ hơn 15 ngày.

Vắng mặt
Nếu con bạn phải vắng mặt buổi học, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi ít nhất 4 giờ trước. Buổi học có thể được bù vào trong tháng nhưng không được hoàn tiền. Buổi học sẽ không được bù vào trường hợp chúng tôi không nhận được thông tin từ bạn.

Bù học
Mỗi kỳ học có thể bù tối đa 2 buổi.

Vật liệu
Học sinh cần mang theo đồ dùng cá nhân (1 quyển tập lớn định dạng A4 – một bộ với bút mực màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen, 2 cây bút nổi bật, 2 cây bút chì, 1 tẩy, 1 cây keo), cũng như bất kỳ vật dụng cần thiết nào cho việc học ngôn ngữ hoặc củng cố kiến thức học tập. L’Atelier cung cấp sách học.

Theo dõi của chúng tôi
L’Atelier hứa sẽ gửi báo cáo cho phụ huynh về công việc đã làm trong mỗi kỳ học kéo dài 12 tuần.

Phản hồi
Để cải thiện việc theo dõi con của bạn, xin vui lòng gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào có thể hữu ích (điểm số và kết quả kiểm tra, bài tập về nhà, quan sát của giáo viên, v.v.).

Ảnh chụp
L’Atelier được phép sử dụng các bức ảnh được chụp trong trường.