Thứ Hai-Thứ Sáu 8AM-7PM. Thứ Bảy 8AM-6PM.

Khóa học của chúng tôi

Khám phá các khóa học riêng của chúng tôi và luyện thi

Các khóa học riêng của chúng tôi

L’Atelier cung cấp các bài học cá nhân và nhóm (tối đa 5 người).

Dành cho tất cả học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cung cấp nhiều môn học khác nhau.

Tất cả các độ tuổi và mọi cấp độ, học một ngôn ngữ mới với sự hướng dẫn của giáo viên bản xứ.

Dạy kèm ở trường

Khóa học riêng 1

Hỗ trợ học tập/đi học

Chuẩn bị cho kỳ thi Brevet cấp trung học và kỳ thi Baccalauréat Pháp.

Đối với trẻ em nói tiếng Pháp hoặc trẻ em học tập tại trường Pháp: Bài học dành cho những trẻ em muốn phát triển bản thân bằng cách làm thêm công việc. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ trong tất cả các chủ đề học (Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Ngôn ngữ …).

Khóa học riêng 2

Bài học tiếng Pháp

Chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Pháp như ngôn ngữ mẹ đẻ – Ngôn ngữ A (ví dụ: IGCSE, IB).

Dành cho trẻ em nói tiếng Pháp học tại các trường tiếng Anh hoặc sẽ quay trở lại hệ thống giáo dục Pháp, hoặc dành cho sinh viên không nói tiếng Pháp nhưng muốn tham gia hệ thống giáo dục Pháp. Bài học của chúng tôi tuân theo chương trình giáo dục Pháp chính thức với CNED (học từ xa) hoặc không sử dụng CNED (tùy thuộc vào quyết định của phụ huynh).

Khóa học riêng 3

Bài học âm nhạc

Chúng tôi cung cấp bài học âm nhạc cho mọi cấp độ.

Đối với sự giới thiệu về âm nhạc cho trẻ em ở độ tuổi nhỏ, các khóa học lý thuyết âm nhạc hoặc bài học sáo.

Khóa học ngôn ngữ

Khóa học riêng 2

Ngoại ngữ Pháp (FFL)

Chuẩn bị cho kỳ thi DELF, DALF (Prim, Junior scolaire, Adulte, Pro), TEF, SAT.

Cung cấp nhiều lớp học tiếng Pháp dựa trên độ tuổi (trẻ nhỏ/trẻ em/thanh thiếu niên/người lớn) và cấp độ (người mới bắt đầu/trung cấp/cao cấp).
Thông tin chi tiết về các kỳ thi: IGCSE, IB, SAT, DELF, AP.

Khóa học riêng 5

Bài học Tiếng Anh

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, TOEFL, IGCSE, IB, SAT.

Học tiếng Anh với một gia sư bản xứ.
Chúng tôi cung cấp bài học tiếng Anh cho mọi cấp độ và mọi người (người nước ngoài hoặc trẻ em nói tiếng Anh muốn cải thiện tiếng mẹ đẻ của họ).

Khóa học riêng 6

Bài học tiếng Tây Ban Nha

Chuẩn bị cho kỳ thi Cervantes, IGCSE, IB, SAT.

Học tiếng Tây Ban Nha với một Gia sư ba ngôn ngữ (Tây Ban Nha/Pháp/Anh) từ Colombia.

Khóa học riêng 7

Bài học tiếng Đức

Có sẵn cho tất cả các cấp độ.

Học tiếng Đức với gia sư song ngữ (tiếng Nga/tiếng Đức/tiếng Anh).

Khóa học riêng 8

Bài học tiếng Nga

Có sẵn cho tất cả các cấp độ.

Học tiếng Nga với giáo viên bản xứ.

Khóa học riêng 9

Bài học tiếng Ý

Có sẵn cho tất cả các cấp độ.

Học tiếng Ý với giáo viên bản xứ.

Khóa học riêng 10

Bài học tiếng Việt

Được cung cấp cho mọi cấp độ.

Học tiếng Việt với một gia sư bản xứ.
Dành cho tất cả những người muốn học tiếng Việt với phương pháp độc đáo và hiệu quả. Chúng tôi cung cấp bài học tiếng Việt cho mọi cấp độ và mọi người (người nước ngoài hoặc trẻ em nói tiếng Việt muốn cải thiện tiếng mẹ đẻ của mình).