Thứ Hai-Thứ Sáu 8AM-7PM. Thứ Bảy 8AM-6PM.

Chuẩn Bị TCF Tại Sài Gòn

Bài học đầu tiên tại Atelier là miễn phí!

Luyện thi TCF tại TP.HCM

TCF hoặc Test de Connaissance du Francais (Kiểm tra kiến thức tiếng Pháp) là một kỳ thi chính thức được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục Pháp.

Như TOEFL hoặc TOEIC, mỗi thí sinh TCF đều nhận được một bằng tốt nghiệp sau kỳ thi của mình, trong đó anh ta được đánh giá một trong sáu cấp độ (từ A1 đến C2) của các thang kỹ năng được xác định bởi Hội đồng Châu Âu. Bằng này có hiệu lực trong vòng hai năm tính từ ngày thực hiện bài kiểm tra.

TCF được tổ chức như sau:

Ba bài kiểm tra bắt buộc
Hai bài kiểm tra bổ sung
76 mục
1 giờ 25 phút
Hiểu lời nói
29 mục
25 phút
1 giờ 12 phút

Lời nói

12 phút

Hiểu cấu trúc ngôn ngữ
18 mục
15 phút

Lời viết

60 phút

Hiểu văn bản
29 mục
45 phút

Nhấp vào đây để xem bài giới thiệu chi tiết hơn về TCF

Chi tiết các bài kiểm tra:

 • Hiểu lời nói: cuộc trò chuyện nhỏ, thảo luận về đời sống hàng ngày, cũng như các bài thuyết trình và nội dung radio.
 • Hiểu văn bản: Câu hỏi trắc nghiệm về hướng dẫn, thông tin, báo cáo, bài báo, v.v.
 • Hiểu cấu trúc ngôn ngữ: Câu hỏi trắc nghiệm về ngữ pháp và động từ.
 • Lời nói: tự giới thiệu, tương tác cơ bản (lời khuyên …), và thảo luận xã hội.
 • Lời viết: ý kiến, ghi chú về các bài viết ngắn.

Tại sao nên thi TCF?

 • Đánh giá kiến thức về tiếng Pháp của mình: Thí sinh TCF mục tiêu rõ ràng để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình ở các lĩnh vực khác

  nhau thông qua năm bài kiểm tra có thể chọn.


 • Học tập tại Pháp: TCF được xem xét khi đánh giá tuyển sinh của các sinh viên nước ngoài vào các cơ sở giáo dục cao cấp (đại học, cao đẳng, trường nghệ thuật, trường kiến trúc, trường kinh doanh, v.v. Lưu ý rằng có thể thi TCF thông thường hoặc TCF DAP (Đăng ký Tiên điều kiện Tuyển sinh). Đọc thêm về TCF DAP.
 • Tìm việc làm tại Pháp: TCF là một điểm cộng đối với công dân nước ngoài muốn mở rộng CV để nộp đơn việc làm tại Pháp.
 • An cư tại Quebec: trong quá trình thủ tục nhập cư tại Quebec, bạn phải đánh giá cấp độ tiếng Pháp của mình. Đối với điều này, có TCF Québec được tạo ra. Đọc thêm về TCF Québec.
 • Yêu cầu quốc tịch Pháp: có thể là đơn xin qua hôn nhân hoặc tự nhiên hóa, TCF ANF (Tiếp cận Quốc tịch Pháp), tồn tại từ năm 2012, xác định ở cấp độ B1 là cấp độ được yêu cầu bởi Cộng hòa Pháp. TCF ANF có thời lượng 45 phút và chỉ tham gia vào bài kiểm tra lời nói. Những người có bằng DELF / DALF (tương đương hoặc cao hơn) được miễn làm bài kiểm tra này.Đọc thêm về TCF ANF.

TCF ANF là bắt buộc để có được quốc tịch Pháp

Nơi thi TCF tại Việt Nam?

Hà Nội

Institut français du Vietnam

24 Trang Tiền
Hà Nội
Điện thoại: 84439362164 – Fax: 84439362165
Email: hanoi@campusfrance.org – Website: www.vietnam.campusfrance.org


Thành phố Hồ Chí Minh

IDECAF Institut d’Echanges Culturels avec la France

31, đường Thái Văn Lung, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8-38-27-43-55 – Fax: 84-8-38-27-43-54
Email: espace.hochiminh@institufrancais-vietnam.com – Website: www.vietnam.campusfrance.org


Huế

Institut français

1 Lê Hông Phong
Huế
Điện thoại: 84-54-3-82-26-78 – Fax: 84-54-3-82-08-72
Email: administration-ccfhue@vnn.vn

Thông tin khác về TCF tại Việt Nam

Giá bài học tiếng Pháp TCF

Bài học theo nhóm 5 người

VND 330,000
/Giờ
 •  

Bài học riêng

VND 750,000
/Giờ
 •