Thứ Hai-Thứ Sáu 8AM-7PM. Thứ Bảy 8AM-6PM.

Tú tài Pháp hay Quốc tế: chọn gì?

Diplome du Baccalauréat

Việc lựa chọn môi trường học tập phù hợp cho con bạn không dễ dàng. Bạn nên chọn học công lập hay tư thục? Liệu con bạn có cần sự chú ý đặc biệt? Phương pháp giáo dục theo kiểu Reggio Emilia / Montessori có đáng giá không? Nên dạy ngôn ngữ nước ngoài như […]

Phương pháp Trường học Montessori: Nó nói về cái gì?

montessori

Người phụ nữ đứng sau phương pháp: Maria Montessori Maria Montessori là một bác sĩ nữ người Ý đã quan tâm đến sự phát triển của trẻ em bị thiệt thòi và gặp khó khăn từ đầu thế kỷ 20. Qua quan sát, Maria kết luận rằng tất cả các trẻ em đều có khả […]

Trường Quốc Tế Sài Gòn D2

international schools

Quận 2 của Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng vì là nơi đông dân cư nước ngoài và có nhiều trường quốc tế. Thực tế, trong số khoảng 30 trường Quốc tế ở Sài Gòn, có đến một phần ba trường nằm ở Quận 2. Những cơ sở này thường cung cấp đầy đủ […]